Welcome to 77注册 為夢而年輕!

網站首頁 技術論壇 購物車
類型:
 
 
Azoteq 電容式觸摸産品簡介
發布時間:2011-07-14   點擊率:23691
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
如有需要請聯系我司相關人員
禾琦Azoteq 負責人:殷霞
郵件地址:summer_yin@sunrock2009.com
電話:021-51087875-355
 
 
 
 
上一主題:AMS 産品介紹